Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING CARNAVALSSTICHTING DE SPARRENARREN 

 

Hieronder volgt de privacyverklaring van Carnavalsstichting de Sparrenarren, hierna te noemen de Sparrenarren.

 

PERSOONSGEGEVENS

De Sparrenarren kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Sparrenarren, en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Sparrenarren verstrekt. Op elk contactformulier staat een verwijzing naar deze Privacyverklaring.

 

De Sparrenarren kan de volgende persoonsgegevens verwerken: (van minderjarigen alleen met toestemming van ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger):

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw eventuele betaal gegevens

 

DOEL

De Sparrenarren verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.

Daarnaast kunnen de Sparrenarren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals aanmelding voor een evenement, het aanmelden als lid, waarna u in het ledenbestand wordt opgenomen, het kopen van een Sparrenarren-attribuut, zoals een bijvoorbeeld een Sparrenarrenvlag.

 

BEWAARTERMIJN

De Sparrenarren bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

De Sparrenarren verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, afgedekt door de verwerkersovereenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Als u deelneemt aan social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram e.d. dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen van deze sites voor het instellen van het delen van persoonsgegevens. De Sparrenarren zijn ook gebonden aan hun privacybeleid.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Sparrenarren.nl, onder vermelding van: verzoek om inzage.

 

Het is wettelijk toegestaan om foto’s van evenementen van de Sparrenarren op de website te publiceren.

 

BEVEILIGEN

De website van de Sparrenarren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

De Sparrenarren nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen onrechtmatige verwerking.

 

CONTACT

Als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Sparrenarren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Sparrenarren op via info@deSparrenarren.nl

 

www.Sparrenarren.nl is een website van Carnavalsstichting de Sparrenarren. De Sparrenarren is als volgt te bereiken:

Postadres: Secretariaat C.S. de Sparrenarren p/a Jagersdreef 43, 3972 XA Driebergen

E-mailadres: secretariaat@Sparrenarren.nl

KvK nummer: 41177557

 

disclaimer:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. C.S. de Sparrenarren streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig of onjuist zijn dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.